Nazwa projektu: Bocheńskie ligi dzieci – pierwszy krok do kariery

Opis projektu:

Planowane zadanie polega na na organizacji dwóch cykli zawodów:
– Bocheńskiej Ligi Judo: 3 edycji w okresie X-XII;

– Małej Bocheńskiej Ligi Piłki Ręcznej (MBLPR): 3 edycje w okresie X-XII;

Zadanie obejmuje:

– opracowanie regulaminu/ komunikatu każdego z dwóch cykli zawodów oraz ich rozpowszechnienie wśród zainteresowanych udziałem zawodników/ szkół;

– przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów promocyjnych i reklamowych (w tym mi. in.notatki do mediów, informacja na lokalnych portalach internetowych
– organizację poszczególnych edycji każdego cyklu;
– prowadzenie klasyfikacji poszczególnych zawodów i klasyfikacji łącznej,
– zakupy pucharów, nagród, medali, nagród rzeczowych oraz wykonanie dyplomów dla poszczególnych edycji.

Miejsce realizacji zadania:
– Bocheńska Ligi Judo: sala judo MOSiR Bochnia;
– Małej Bocheńskiej Ligi Piłki Ręcznej (MBLPR): Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR Bochnia.

Zadanie skierowane jest do:
– liga judo- uczestników najmłodszych grup trenujących w MOSiR Bochnia; szacuje się liczbę uczestników na 80 osób;
– MBLPR – dzieci z klas IV i V szkół podstawowych z Bochni i okolic; szacuje się liczbę uczestników na 120 osób.

W wyniku przeprowadzenia wyłonieni zostaną:
– w ramach Bocheńskiej Ligi Judo najlepsi zawodnicy trenujący w Bochni,
– w ramach Małej Bocheńskiej Ligi Piłki Ręcznej (MBLPR) najlepsze reprezentacje szkół.

Organizacja planowanych cykli zawodów ma na celu edukację zdrowotną i promocję zdrowia, a także wspieranie współzawodnictwa dzieci i młodzieży uczestniczących w w/wym przedsięwzięciach. Jest to najprostszy pierwszy krok w rywalizacji dzieci, na swoim terenie, ze znanymi sobie „przeciwnikami”, często wspierani obecnością rodziców.

Zadanie ma na celu również uczyć dzieci wygrywać i przegrywać, uczyć walki ze stresem i radzenia sobie z emocjami. Celem zadania jest też promocja mody na sport i rekreację ruchową wśród dzieci i młodzieży. Pożyteczne formy spędzania wolnego czasu mają na celu przeciwdziałać patologiom społecznym i pozwalają na integrowanie młodzieży oraz kształtowanie pozytywnych relacji w społeczeństwie

Wartość projektu: 9.475,00 PLN
Kwota dofinansowania: 9.000,00 PLN

Dofinansowanie na zadanie publiczne ze środków budżetu państwa w ramach programu Sport dla Wszystkich.