Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia

Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia rozpoczęło swą działalność w dniu 20.04.2005 r.

Stowarzyszenie działa już od kilkunastu lat w mieście i powiecie bocheńskim, podejmując liczne działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz współpracy międzynarodowej. Prowadzi działania na rzecz dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta, powiatu, a także w przypadku imprez masowych na rzecz ogółu społeczności.

Towarzystwo organizując zajęcia zapewnia dzieciom, młodzieży i dorosłym różne formy spędzania wolnego czasu, w szczególności popularyzując działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Zajęcia prowadzone przez Towarzystwo promują aktywny, zdrowy, trzeźwy, bezpieczny styl życia wzbogacony o elementy profilaktycznej strategii informacyjnej i edukacyjnej, zapewniający przeciwdziałanie patologiom wśród młodych ludzi.

Realizując dotychczasowe zadania członkowie TS MOSIR Bochnia ściśle współpracują z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Stowarzyszenie współpracuje również bardzo aktywnie z nauczycielami i trenerami zaangażowanymi w upowszechnianie sportu i kultury fizycznej w powiecie bocheńskim. Wokół stowarzyszenia skupieni są również wolontariusze, bardzo żywo związani z działalnością sportową.

Głównym koordynatorem przedsięwzięć Stowarzyszenia jest Sabina Bajda – członek stowarzyszenia i Dyrektor MOSiR, która od ponad 40 lat jest związana ze sportem (sześciokrotna medalistka Mistrzostw Polski Seniorek w judo) i od wielu lat kieruje działalnością MOSiR i czynnie współdziała przy organizacji imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenie.