Nazwa projektu: Wychowujemy mistrzów- wsparcie przygotowań zawodników piłki ręcznej do udziału w rozgrywkach ligowych

Okres realizacji projektu: 01.09.2023-31.12.2023

Opis projektu:

Zadanie polega na organizacji cyklu szkoleniowego dla 2 drużyn piłki ręcznej TS MOSIR Bochnia w Bochni, woj. małopolskie w okresie wrzesień- grudzień 2023.

Głównym celem zadania jest zwiększenie szans bocheńskich zawodników w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Ręcznej.

Projekt skierowany jest do chłopców w wieku 15-18 lat (kategoria junior młodszy i junior) w sumie 26 chłopców systematycznie trenujących i podnoszących swoje umiejętności w klubie sportowym TS MOSIR Bochnia.

W ramach zadania przewiduje się:

– Powołanie kadry szkoleniowej: zostanie powołany trener piłki ręcznej z uprawnieniami szkoleniowym i kompetencjami pedagogicznymi, którzy swoje obowiązki będą wykonywać w ramach umowy zlecenia (udokumentowane rachunkiem/ fakturą)

– Powołanie 2 grup szkoleniowych – kategoria wiekowa junior młodszy, junior

– Przygotowanie programu szkoleniowego dla poszczególnych grup

– Organizację zajęć sportowych – opracowanie harmonogramu zajęć. Zajęcia będą prowadzone w Hali Widowiskowo#Sportowej. Planuje się dla grupy juniora młodszego i juniora 4 treningi w tygodniu.

– Udział w rozgrywkach prowadzonych przez MZPR zgodnie z harmonogramem i regulaminem rozgrywek (mecze rozgrywane systemem każdy z każdym, mecz u siebie i mecz na wyjeździe).

– Udział każdej z drużyn w jednym turnieju towarzyskim.

– Organizacja przejazdu i powrotu zawodników na mecze na wyjeździe.

– Podsumowanie zadania – zgromadzenie, dokumentacji finansowo -księgowej, wykonanie obowiązków informacyjnych.

Planowane działania są komplementarne ze szkoleniem klubowym i stanowią uzupełnienie całorocznego cyklu szkoleniowego przygotowującego do rozgrywek prowadzonych przez MZPR w sezonie 2023/2024.

Bezpośrednim rezultatem będzie przeszkolenie 26 zawodników piłki ręcznej w 2 grupach w formie zajęć treningowych. Obie drużyny wezmą udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Ręcznej.

Treści, środki oraz metody szkoleniowe będą dobrane odpowiednio do wieku i umiejętności zawodników.

Zatrudnienie doświadczonych trenerów, którzy będą zajmować się szkoleniem tej grup w oparciu o autorskie programy, podniesie jakość procesu i zapewni uczestnikom zadania skuteczną poprawę ich umiejętności sportowych.

Udział w projekcie pozwoli młodzieży zagospodarować czas wolny od nauki w bezpieczny i kontrolowany sposób, pod opieką fachowej i doświadczonej kadry.

Wartość projektu: 13.560 PLN

Kwota dofinansowania: 12.000,00 PLN

Dofinansowanie na zadanie publiczne Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i

Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2023 roku w ramach zadania – pn. „Małopolski Klub”